Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасища,мери и ливади" собственост на община Главиница,определени за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022

Написано от Админ на .

 

Списък на имотите с начин на трайно ползване "Пасища,мери и ливади" собственост на община Главиница,определени за индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 pdf

 

 

Печат