ПРОТОКОЛ - проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ от Общинския поземлен фонд (2021).

Написано от Админ на .

 

ПРОТОКОЛ - проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ от Общинския поземлен фонд (2021).

 

 

Печат