Протокол №1 от 04.05.2020г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020-2021г.

Написано от Админ на .

 

Протокол №1 от 04.05.2020г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020-2021г. pdf

 

Печат