Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД 09-63 / 18.05.2018 гр. Силистра Относно:Обявявам пожароопасен сезон 2018 pdf

 

Печат