Написано от Админ на .

 

1 - Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, като в границите им са включени имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в землища на с.Дичево. doc small

2 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДИЧЕВО ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г. excel icon 3 300x300

 

 

Печат