Написано от Админ на .

 

1 -Заповед за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, като в границите им са включени имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в землища на с.Коларовоdoc small

2 -РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ КОЛАРОВО ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г. excel icon 3 300x300

 

Печат