Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-04-107- 52 / 04.10.2021,гр. Силистра, Относно: Разпределение на масивите за ползване за землище на с. Подлес, общ. Главиница за стопанската 2021/2022г. pdf

 

 

Печат