Написано от Админ на .

ЗАПОВЕД № РД-04-107- 36 / 30.09.2021,гр. Силистра , Относно: Разпределение на масивите за ползване за землището на с.Дичево , общ. Главиница за стопанската 2021/2022г.pdf

 

 

Печат