Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД № РД-09-112 - 14 / 28.10.2020,гр. Силистра , Относно: Разпределение на масивите за ползване за землището на с.Малък Преславец , общ. Главиница за стопанската 2020/2021г. pdf

 

 

Печат