Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕДИ №РД-09-112-8, №РД-09-112-9, №РД-09-112-13, №РД-09-112-15, №РД-09-112-49, №РД-09-112-59, №РД-09-112-73 / 04.03.2021,гр. Силистра , Относно: Разпределение на масивите за ползване по землища в територията на Община Главиница за стопанската 2020/2021 г..  - ZIP

 

ЗАПОВЕДИ №РД-09-112-22, №РД-09-112-46, №РД-09-112-21, №РД-09-112-10, №РД-09-112-63, №РД-09-112-36, №РД-09-112-47 / 12.03.2021,гр. Силистра ,  Относно: Разпределение на масивите за ползване по землища в територията на Община Главиница за стопанската 2020/2021 г. - ZIP

 

 

Печат