Написано от Админ на .

 

ЗАПОВЕД РД-09-55/25.05.2020г. на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра , Относно: пожароопасен сезон за 2020г.pdf

 

 

Печат