Написано от Админ на .

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 10.06.2020г. (сряда) от 10 часа до 11 часа в заседателната зала (ет. 4 ) в сградата на Общинска администрация град Главиница, Областният управител на област Силистра г-н Ивелин Статев, организира изнесен приемен ден за жителите на Община Главиница.

 

С уважение,

Неждет Джевдет
/ Кмет на община Главиница /

 

 

Печат