Написано от Админ на .

 

Заповед № РД-09-832/2019г. на Министъра на земеделието ,храните и горите . Относно: Населените места, в които да се проведе пробното преброяване през 2019 pdf

 

Печат