Написано от Админ на .

 

Обява - Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие pdf

 

 

Печат