Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва...pdf

 

 

 

Печат