Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване “Овощна градина” – бракувани.

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години на следните имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване “Овощна градина” – бракувани. Търгът ще се проведе на 01.10.2021г.

 

1 - ОБЯВА pdf

2- ЗАПОВЕД pdf

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт