Написано от Админ на .

 

ОБЯВА-Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:pdf

....................

Печат