Написано от Админ на .

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години ще се проведе на 13.08.2021 г. pdf

 

Печат