Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за срок от 5 години търгът ще се проведе на 16.07.2021 г. pdf

Печат