Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВА-Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва: 1. Урегулиран поземлен имот XV (петнадесет), отреден за имот кад. № 144 (сто чети

 

obiava

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт