Написано от Админ на .

 

О Б Я В А


Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост с начална тръжна цена и депозит за участие, както следва:->pdf

 

 

 

 

Печат