Написано от Админ на .

 

ОБЯВА - Община Главиница обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд - частна общинска собственост с начални тръжни цени и депозити за участие, както следва: pdf

 

Печат