Написано от Админ на .

 

ОС "Земеделие" - Главиница съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата. pdf

 

 

Печат