Написано от Общ. съвет на .

 

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница /2019-2020/

 

Приета с Решение №468 от Протокол №57/30.04.2019 год. на Общински съвет - Главиница

Печат