Написано от Админ на .

 

 

Стратегия на Община Главиница за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 – 2019 год.

00 download

 

Стратегията е приета с Решение №48 по Протокол №8/08.02.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница.

 

Печат