Написано от Общ. съвет на .

 

Ново! Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Главиница за периода 2019-2023 год.

Приета с Решение №28 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат