Написано от Общ. съвет на .

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Главиница.
Приет с Решение №252/23.02.2022 г. по протокол №36 от редовното заседание на ОбС–Главиница

Печат