▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница за периода 2014-2020 год.

Приет с Решение №259 по Протокол №37/31.03.2022 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Общински план за развитие на Община Главиница /2014-2020/

Приет с Решение №281 по Протокол №32/27.05.2014 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница - 2020 год.

Приет с Решение №166 по Протокол №23/31.03.2021 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница - 2019 год.

Приет с Решение №63 по Протокол №9/29.04.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница - 2018 год.

Приет с Решение №453 по Протокол №56/28.03.2019 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница - 2017 год.

Приет с Решение №349 по Протокол №40/29.03.2018 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница - 2016 год.

Приет с Решение №236 по Протокол №27/28.04.2017 год. на Общински съвет гр. Главиница

........................................................................................................................................................................

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Главиница - 2015 год.

Приет с Решение №69 по Протокол №11/21.03.2016 год. на Общински съвет гр. Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.