▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Главиница - отменено с Решение №101 от Протокол №13/28.07.2020 год. на Общински съвет - Главиница
 §2 Правилникът е приет с решение №2 от протокол №2/22.11.2019 г.на Общински съвет и влиза в сила от 22.11.2019 год.
 § 8 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение№335 от Протокол №38/01.02.2018 год. и влиза в сила от 01.01.2018 год.
 § 9 Измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Главиница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е приет с Решение №347 от Протокол №40/29.03.2018 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.