▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 

НАРЕДБА № 28 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

00 download

 

Отменена! Наредбата е приета с Решение № 384 от протокол № 43/31.03.2015 год. на Общински съвет гр. Главиница и влиза в сила от датата на приемането.

Решение №29/10.04.2020 год. на Административен съд - Силистра

Решение №81/29.05.2020 год. на Общински съвет - Главиница.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.