Написано от Админ на .

Ново! Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци

Измененията  са приети с решение №32 на Общински съвет от протокол №4/29.01.2020 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 05.04.2012 г.

 

Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци

Измененията  са приети с решение №5 на Общински съвет от протокол № 2/ 22.11.2019 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.01.2019 г.

Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци

Измененията и допълненията са приети с решение №428 на Общински съвет от протокол №53/22.01.2019 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.01.2019 г.

 

НАРЕДБА № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ГЛАВИНИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

00 download

Допълненията са приети с решение № 158 на Общински съвет от протокол №20/03.11.2016 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 01.09.2016 г.

 

Печат