До Директора на

СУ ”Васил Левски” гр. Главиница

ОбУ ”Иван Вазов” с. Зафирово

ОУ ”Отец Паисий” с. Стефан Караджа

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол

ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница

Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства и умствена изостаналост” гр. Главиница

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” с. Малък Преславец

 

Относно: Провеждане на общински конкурс за коледна картичка - „Коледна магия”.

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА:
„КОЛЕДНА МАГИЯ”

Цел на конкурса: Конкурсът е насочен към всички деца и ученици на територията на общината с цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде включена в благотворителен базар, средствата от който ще бъдат използвани за подкрепа на нуждаещите се лица по случай Коледните и Новогодишни празници.

Регламент:

Изисквания за изработване на коледна картичка:

 1. Да е изработена във формат А4 160 гр. /картон, сгънат на 2 за картичка/;
 2. Да има интересен дизайн
 3. Може да бъде изработена с материали и техника по избор
 4. Всяка картичка да е придружена с коледно пожелание Times New Roman 14
 5. Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка картичка: трите имена, години, клас, училище, GSM и телефон за контакт на ръководителя Times New Roman 10 на 3 реда;

Общи условия:
• Право на участие имат всички деца от групите на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ученици от 1 до 12 клас в общинските училища
• Всяка група от ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Главиница и клас от училищата може да представи най-много до 3 картички
• Участниците се разделят на следните възрастови групи:
-Първа възрастова група 3-7 годишна възраст
- Втора възрастова група 1-4 клас
- Трета възрастова група 5-7 клас
- Четвърта възрастова група 8-12 клас

Ще се оценяват всички предоставени коледни картички, отговарящи на темата на конкурса. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и награда за най-оригинално пожелание.

Критерии за оценка:

 • Идея на картичката
 • Композиция
 • Цветово решение
 • Адекватно използване на изобразителни и приложни техники
 • Оригиналност и творчество на подхода към темата
 • Оригиналност на коледното пожелание
 • Цялостно изпълнение
 • Творбите да не са заимствани и публикувани в Интернет

Краен срок за получаване на коледните картички- до 16,30 часа на 18.12.2017 г.

Конкурсни материали, подадени след крайния срок, няма да бъдат допуснати за журиране.
Авторите на отличените коледни картички ще бъдат уведомени по телефона.
Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 20.12.2017 г. от 17,30 часа в НЧ „Христо Ботев-1940“, гр. Главиница.
Организаторите на конкурса запазват пълни права над изпратените за участие в конкурса творби. Отличените творби ще бъдат експонирани в благотворителен базар, средствата от който ще се предоставят по преценка на Община Главиница.

Адрес за получаване на коледни картички:

НЧ „Христо Ботев-1940“, гр. Главиница.

За допълнителна информация:

 тел. 0893649666

 

С уважение,

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.