Написано от Админ на .

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ-ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Е ПАРТНЬОР ПО Договор № BG05M2OP001-3.008-0001-C01, „Моите корени и моето бъдеще“, финансиран по ОП НОИР (Длъжност - МЕДИАТОР 2) pdf

 

 

 

 

Печат