• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Община Главиница зарадва учащи децата и младежите, настанени в ЦНСТ с.Малък Преславец с таблети, лаптопи и мултифункционално устройство

 

1

    Община Главиница е сключила Договор № РД04-107 от 25.08.2020год. с Фонд „Социална закрила” по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, по реда на чл.27,ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане“. Целта на проекта е осигуряване на непрекъснат образователен процес за децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и във връзка с извънредната епидемична обстановка и ангажимента на Министерството на труда и социалната политика да не се преустановява социалната подкрепа на най-уязвимите обществени групи и предприемането на мерки за оказване на подкрепа на учащи деца и младежи.
       Съгласно одобреното проектно предложение, са закупени следните технически средства:  лаптопи – 5 бр;  таблети – 6 бр.; мултифункционално устройство – 1 бр., които на 28.09.2020 г. бяха предадени в ЦНСТ с.Малък Преславец. Техниката е необходима за нуждите на децата, живеещи в това социално заведение, за да се гарантира възможността да получат при създалите се заради коронавируса условия достъп до непрекъснат образователен процес и  условия за провеждане на дистанционно обучение.

       Бюджетът на проекта е 5492 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.