ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИМНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

 

АКТУАЛНА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА КЪМ 10:30 ЧАСА НА 06.02.2020 Г.

Населени места без ток:

 • Зафирово, Коларово, Сокол, Суходол, Дичево, Бащино, Богданци, Косара, Д.Ряхово, М.Преславец

Населени места без вода:

 • Зафирово, Коларово, Сокол, Суходол, Дичево, Бащино, Богданци, Косара
 • Зарица, Звенимир, Вълкан, Зебил и Листец.

Населени места, в които е почистена уличната мрежа или в момента се работи:

 • Главиница, Калугерене, Ножарево, Падина, Дичево, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир, Зарица, М. Преславец, Д. Ряхово, Зафирово, Сокол, Осен, Ст. Караджа, Суходол, Бащино, Богданци и Косара

Населени места, в които предстои да се почисти уличната мрежа:

 • Коларово, Черногор и Подлес.

Изпълнителите на зимното почистване по ОБЩИНСКАТА пътна мрежа почистват участъците:

 • Главиница – Осен - Стефан Караджа;
 • Звенимир – Зарица;
 • Дичево – Сокол;
 • Д.Ряхово – разклона;
 • Сокол – Суходол – Бащино;
 • Косара – Богданци.

Изпълнителят на РЕПУБЛИКАНСКИТЕ пътища „Пътперфект” АД, почиства държавните пътища:

 • Главиница – Вълкан – Зебил – Звенимир;
 • М. Преславец – Зафирово;

Непроходими републиканските пътища са:

 • Главиница – Черногор;
 • Главиница – Падина;
 • Сокол – Зафирово;

По информация от изпълнителя на републиканската пътна мрежа „Пътперфект” АД има издадено нареждане за затваряне на пътя Русе – Силистра и предстои затваряне на всички републикански пътища.

 

Печат

СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт