Допуснати и недопуснати кандидати до събеседване за длъжността Старши специалист „Горски надзирател“

     П Р О Т О К О Л  

Днес, 07.12.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-01-448/07.12.2017 г. на Кмета на Община Главиница

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността  Старши специалист „Горски надзирател“  в отдел „Управление и стопанисване на общински гори “, дирекция „СУХД“ в Община Главиница.

Документи за участие са подадени от: Атила Месут Махмуд

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване Атила Месут Махмуд.

До събеседване не са допуснати:

няма недопуснати кандидати

Допуснатия кандидат ще бъдат информирани по телефон.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло на Община Главиница и на сайта на Община Главиница на адрес: //www.glavinitsa.bg">www.glavinitsa.bg

Събеседването ще се проведе на 11.12.2017 г. от 09:00 ч. в залата на Община Главиница

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.