• Начало
  • Конкурси за длъжност
  • Община Главиница обявява свободно работно място за длъжността Старши специалист „Горски надзирател“, отдел „Управление и стопанисване на общински гори“, дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности“

HEADER GLAVINITSA

 

Обява за длъжността

Старши специалист „Горски надзирател“

в отдел „Управление и стопанисване на общински гори“

Обявление

            Община Главиница обявява свободно работно място за длъжността Старши специалист „Горски надзирател“, отдел „Управление и стопанисване на общински гори“, дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности“

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Контролна, осъществява опазването на горските територии на територията на община Главиница.

            1.1.Цел на длъжността: Опазване на горските територии общинска собственост.

             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „бакалавър“;

             1.3. Специалност на придобитото образование:  „Горско стопанство“;

             1.4.Удостоверение за регистрация в Публичен регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдна практика.

             1.5. Допълнителни изисквания: - работа с компютър

  1. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

            2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

               2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност .

  1. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез пълномощник  в Община Главиница, ул. “Витоша“ №44, етаж 2, стая №3, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за информация и услуги“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: М. Тодорова, главен специалист „Човешки ресурси“

телефон 086362040

  1. Краен срок за подаване на документите: 06.12.2017 година включително.
  2. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

              5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №3, ет.2  в Община Главиница.

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.