Написано от Админ.

  Всяка година на 31 май се отбелязва Световният ден без тютюн. Тази година мотото на кампанията е „Тютюнът – заплаха за околната среда“. По този повод Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Главиница проведе кампания по превенция на тютюнопушенето с ученици от гимназиален етап на СУ „Васил Левски“ град Главиница.

01 e

02 e

03 e

04 e

 

Печат