СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, И ФОРМАТИТЕ  В КОИТО Е ДОСТЪПНА.

 

С информацията от списъка може да се запознате от тук. doc small
актуално към 02.2020

 

 

Печат