Годишен финансов отчет за 2016 г.

Написано от Админ на .

 

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Община Главиница за 2016 г. pdf

Баланс 2016 pdf

 

Печат