Становище по проведени обществени обсъждания на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, заедно с приложенията към него за ИП "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав" с възложител ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" за българския участък от реката pdf

 

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт