Написано от Админ на .

 

Уведомлениe за инвестиционни намерения -  „Сградно водопроводно отклонение“ за застроен - склад ПИ № 15031.503.2, по КК и КР на гр.
Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра pdf

 

 

 

Печат