Написано от Админ на .

 

Уведомление за инвестиционни намерения -  „Жилищна сграда в УПИ XVI-257, кв. 29 по плана на гр. Главиница, община Главиница“ pdf

 

 

Печат