Написано от Админ на .

 

Уведомление - „Водопроводно отклонение“ за ПИ с идентификатор 15031.501.843, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра - PDF

 

 

 

 

Печат