Написано от Админ на .

 

Уведомление - „Гараж“ – допълващо застрояване в ПИ с идентификатор 15031.501.639, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра - PDF

 

 

Печат