Африканска чума по свинете

Относно: Заседание на Епизоотичната комисия на Община Главиница

         На 18.06.2018 г. на основание Заповед № РД-01-471/15.06.2018 г. на Кмета на община Главиница, от 14.00 часа в заседателната зала на общината се проведе извънредно заседание на Общинската епизоотичната комисия /ЕК/, във връзка със Заповед №ОКД-02-6/12.06.2018 г. на Областния управител на област Силистра, за незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, поради констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в района на гр. Тулча, Република Румъния.

Д-р Ценко Вълчев – главен инспектор „ЗЖ” при Областна дирекция по безопасност на храните гр. Силистра запозна членовете на ЕК с откритото огнище на болестта АЧС в района на гр. Тулча, Република Румъния. Болестта не е опасна за хората, но те могат да я пренасят чрез заразени дрехи и обувки, при контакт със заразено животно. Няма ваксина за АЧС, болестта не се лекува. Разпространява се при контакт между здрави и болни животни /диви прасета, др. животни и птици/ или при хранене с отпадъци, съдържащи заразено месо. Поради близостта на огнището с територията на Област Силистра е необходимо да се предприемат мерки за идентифициране на свинете по населени места и да се засилят мерките за биосигурност във всички свиневъдни обекти. При установяване на заболяването АЧС – всички животни ще бъдат конфискувани от свиневъдния обект и умъртвени, а собствениците на неидентифицирани животни /без ушна марка и регистрация в информационната система на БАБХ/ няма да бъдат компенсирани от държавата за понесените финансови загуби.

        След обсъждане на ситуацията, членовете на ЕК на Община Главиница се обединиха около следните решения:

  1. Да се извърши инвентаризация на всички свиневъдни обекти на територията на общината, ферма тип „заден двор”.
  2. Да се публикува информация на сайта на общината и да се поставят информационни материали на табла пред кметствата за информация на населението. 
  3. Да се засилят всички задължителни мерки за биосигурност за всички категории свиневъдни обекти.
  4. Собствениците на свине, отглеждащи ги в личните си стопанства, ловците и служителите на държавните горски и ловни стопанства, незабавно да уведомяват ветеринарния лекар, регистриран на територията на общината, при смърт на домашни или диви свине или Областната дирекция по безопасност на храните - гр. Силистра.

    afrikanska chuma po svinete

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт