• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • СЪОБЩЕНИЕ - Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2017 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 131/20.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите.

HEADER GLAVINITSA

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Община Главиница Ви напомня, че периодът от 01.04. до 31.10.2017 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД- 131/20.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите.

       Поради голямата опасност от възникване на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”.

       В случай на възникване на пожари на територията на Община Главиница на нарушителите ще бъдат съставяни актове на основание чл.85, ал.1 от Закона за защитените територии и чл.44 от Закона за опазване на земеделските земи.

     

От ръководството

на Общинска администрация

 гр. Главиница

20.04.2017 г.                    

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт