• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Регистрация на еднокопитни животни (ЕЖ), попадащи в категорията „Лично стопанство“ в гр. Главиница

Регистрация на еднокопитни животни (ЕЖ), попадащи в категорията „Лично стопанство“ в гр. Главиница

 

  Уведомяваме всички жители на гр. Главиница, че съгласно писмо на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Силистра (ОДБХ) еднокопитните животни като кон, магаре, муле, катър подлежат на идентификация. Също така животновъдните обекти, попадащи в обхвата на категорията „лични стопанства“ подлежат на регистрация по реда на чл. 137, ал. 13 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

  При идентификация на еднокопитните животни и регистрация на животновъдните обекти „лични стопанства“ следва да се спазва реда на ЗВД.

Заявленията за регистрация се попълват и подават при еколога на Община Главиница.

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт