• Начало
  • СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ
  • Съобщения по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС - инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на пилета – бройлери с капацитет 80 000 места за птици”, очертано като предвиждане на иницииран от възложителя Подробен устройст

 

Съобщения по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС

   Община Главиница уведомява, че в РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на пилета – бройлери с капацитет 80 000 места за птици”, очертано като предвиждане на иницииран от възложителя Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване за УПИ Х-259, кв. 24 по плана на село Подлес, общ. Главиница, с вх. № АО-3396-7/08.09.2020 г.

Възложител – „ДЕ” ООД, град Варна

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

Всеки работен ден в периода от 15.09.2020 г. до 29.09.2020 г. в сградата на Община Главиница, 7630, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, ет. 3, ст. 310, от 8.00 часа до 17.00 часа и Кметство с. Подлес.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване”, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в деловодството на Община Главиница и Кметство село Подлес.

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.