Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор е определена в глава IV на ЗДОИ, заплащането на услугата се определя на основание чл.41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г.

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Допълнителна информация

dostap info

Програма Достъп до Информация

 

Печат